2020-01-03 08:25:29

POVRATAK NA NASTAVU

U utorak 7. siječnja 2020. godine nastava za 2. i 4. razrede počinje u 8 sati, a za 1. i 3. razrede u 14.

Izmjena kalendara rada u Godišnjem planu i programu rada Gimnazije Lucijana Vranjanina za školsku godinu 2019./2020. usvojena je na sjednici Školskog odbora održanoj 30. prosinca 2019. godine (vidi u izborniku Dokumenti). 


Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb