2020-04-02 11:50:26

POMOĆ NA DALJINU - BESPLATNO!

Dragi moji!

Koronavirus, nastava na daljinu, potres, socijalna izolacija izazivaju u nama različite emocije i vrlo različite reakcije na navedena događanja. Problemi mentalnog zdravlja, kao što su stres, tjeskoba i sniženo raspoloženje, mogu se dogoditi svakome. Važno je upoznati načine kako osoba može pomoći sama sebi, ali i informirati se o oblicima stručne pomoći. Stoga su mnoge institucije ponudile BESPLATNU pomoć. Informacije o tome možete pronaći ovdje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja aktiviralo je krizne timove za psihološku podršku koji su spremni pružati telefonsku i online podršku svim učenicima, učiteljima i njihovim roditeljima koji trebaju pomoć. Više o tome na: https://mzo.gov.hr/vijesti/otvorene-linije-kriznog-tima-za-psiholosku-podrsku/3648

Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju dostavila nam je informaciju o interaktivnoj mobilnoj aplikaciji Stella namijenjenoj mladima u dobi od 11 do 18 godina i njihovim roditeljima/skrbnicima. Aplikacija je usmjerena na promociju i prevenciju mentalnog zdravlja mladih.Aplikacija Stella sadrži edukativne materijale o mentalnom zdravlju mladih te tehnike za samopomoć za probleme mentalnog zdravlja, prvenstveno tjeskobu (anksioznost) i depresivnost. Aplikacija Stella dostupna je besplatno na linku:  https://projekt-stella.com.hr/

Među dokumentima u privitku nalazi se informativni letak o aplikaciji Stella te letak Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu na temu: KAKO BITI PODRŠKA DJETETU U NOŠENJU SA STRAHOM OD POTRESA?, a ja bih rekla da se može primijeniti kod bilo kojeg straha pa i straha od neuspjeha!

Nastavnicima i učenicima nude se brojni digitalni obrazovni sadržaji. Mozaik Education besplatno omogućuje upotrebu obrazovnog prezentacijskog programa – mozaBook za sve nastavnike i učenike do kraja 2019./2020. školske godine!

Za nastavnike:
     • mozaBook nastavni softver link za preuzimanje:
        https://www.mozaweb.com/hr/mozabook/download
     • besplatni aktivacijski kod do kraja školske godine 2019/2020:
        MOZ-MC-BESP-MOZA-BOOK-HRVA-SKOL-200615

Za učenike:
     • besplatna registracija na linku: www.mozaWeb.com
        i besplatni pristup za mozaWebPREMIUM
     • besplatna upotreba mozaBook tablet/mobilne učeničke aplikacije:
        https://www.mozaweb.com/hr/mozaBookTablet

Nadam se da će vam ove informacije biti od koristi.

Ostanite doma, čuvajte sebe, a time i sve druge!

Ravnateljica


Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb