2021-04-16 09:33:34

ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 19. 4 - 23. 4. 2021.

Prema uputama Gradskog ureda nastava će se sljedeći tjedan, 19. 4. - 23. 4. 2021. odvijatI kao i ovaj tjedan: prvi, drugi i treći razredi na daljinu PREMA REALNOM vremenu, maturanti u školi. Sat traje 45 min. 

2. razredi: 8:00 ONLINE

4. razredi: 8:00 U ŠKOLI

1. i 3. razredi: 14:00 ONLINE


Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb