2022-06-09 15:06:17

KNJIŽNA BOOKA U NACIONALNOJ I SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

KNJIŽNA BOOKA manifestacija je učeničke kreativnosti. Naše ovogodišnje predstavnice bile su:

SARA ŠTRKALJ, 3.A

KATARINA MARKOVINOVIĆ, 4.A


Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb