preskoči na sadržaj

Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb

 > Upisi
UPISI u 1. razred GIMNAZIJE LUCIJANA VRANJANINA 2022.

U prvi razred šk. god. 2022./2023. upisujemo 7 razreda po 26 učenika po razrednom odjelu:

 • razreda opće gimnazije,
 • razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije.

Elementi i kriteriji za upis učenika u prvi razred određeni su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15., 109/16., 47/17. i 39/22.). Poveznica na urednički pročišćeni tekst: http://www.propisi.hr/files/file/1_Propisi/2010-2019/2015/p2015-049-0981c03m1.docx

Kao što smo već ranije objavili, ne mijenjamo elemente vrednovanja (potražite niže na ovaoj staranici), ali od ove godine, suklano pravilniku u priloženim dokumentima, 29. lipnja u 12 sati provest ćemo provjeru znanja iz Matematike za upis u program prirodoslovno-matematičke gimnazije. Molimo kandidate da svoj dolazak na provjeru znanja prijave na elektroničku adresu: provjera@lucijanka.hr. Kandidat provjeri znanja matematike može pristupiti samo uz identifikacijski dokument (osobna, pokaz ili neki drugi dokument s fotografijom).

Bodovni prag za sve programe je 72 bodova.

Prošle školske godine zadnji upisani učenik imao je:

 • općoj gimnaziji 77,32 boda,
 • prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji 78,77 bodova.

VAŽNO 

Nakon objave konačne ljestvice poretka kandidati koji su stekli pravo upisa u našu školu, u ponedjeljak 11. srpnja 2022. godine od 9 do 16 sati, dostavljaju POTPISANU UPISNICU (obrazac o upisu u prvi razred srednje škole koji se ispisuje iz NISpuSŠ-a), svjedodžbu 8. razreda osnovne škole te dokumentaciju za dodatne bodove.  

Ako kandidat iz opravdanih razloga nije u mogućnosti u navedenom roku dostaviti upisnicu i dokumentaciju za upis, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Roditelj/skrbnik može donijeti upisnicu i dokumentaciju za upis osobno u školu ili ju može skeniranu/fotografiranu dostaviti elektroničkim putem na adresu: upisi2022@lucijanka.hr

Dostavu elektroničkim putem može izvršiti SAMO roditelj/skrbnik, a u elektroničkoj poruci dužan je dostaviti i svoj broj telefona ili mobitela kako bi ga škola u slučaju potrebe mogla kontaktirati. 

Poveznica za Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

DODATNA PROVJERA POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

U natječaju smo dužni objaviti datum za dodatnu provjeru poznavanja 1. stranog jezika. Roditelji često nazivaju i pitaju o čemu se radi pa imamo potrebu to dodatno pojasniti. U našoj školi je engleski 1. strani jezik. On je obvezen, ne uči se na početnoj razini nego se podrazumijeva njegovo prethodno poznavanje. Rijetki su, ali postoje, učenici koji se žele upisati u našu školu, a engleski jezik nisu učili u osnovnoj školi. I tim učenicima može se omogućiti upis u našu školu, ako su engleski učili na neki drugi neformalan način. Oni su dužni predati zahtjev i pristupiti dodatnoj provjeri poznavanja engleskog jezika u terminu navedenom u natječaju. 


UPISI 2022.

Poštovani,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pustilo je u javnu raspravu prijedlog izmjena Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Javna rasprava je završila i očekuju se izmjene navedenog pravilnika prema kojima će se od ove godine vrišiti izbor kandidata. 

Ono što možemo sa sigurnošću reći je da se u našoj školi neće mijenjati popis predmeta važnih za upis. Upisivat ćemo razrede opće  i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Prije najvaljenih izmjena, tijekom provog polugodišta, a na temelju još uvijek važećeg Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, zatražili smo i dobili suglasnost Ministarsva znanosti i obrazovanja za provođenje provjere posebnih znanja za upis u program prirodoslovno-matematičke gimnazije. Provjera posebnih znanja provodit će se iz nastavnog predmeta Matematike.

Više o upisima nakon objave izmjena pravilnika.

Osmašima želimo puno uspjeha na kraju osmogodišnjeg obrazovanja te uspješnost u odabiru škole za nastavak obrazovanja!

Milica Medak, dipl. ing., ravnateljica


UPISI 2021.

U prvi razred šk. god. 2021./2022. upisujemo 7 razreda po 26 učenika po razrednom odjelu:

 • razreda opće gimnazije,
 • razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije.

Elementi i kriteriji za upis učenika u prvi razred određeni su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.). Poveznicu na pravilnik i više o elemnetima i kriterijima potražite malo niže na ovoj stranici. Natječaj je u prioženim dokumentima. Bodovni prag za sve programe je 72 bodova.

Prošle školske godine zadnji upisani učenik imao je:

 • općoj gimnaziji 77,12 boda,
 • prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji 78,79 bodova.

VAŽNO 

Nakon objave konačne ljestvice poretka kandidati koji su stekli pravo upisa u našu školu, u ponedjeljak 12. srpnja 2021. godine od 9 do 16 sati, dostavljaju POTPISANU UPISNICU (obrazac o upisu u prvi razred srednje škole koji se ispisuje iz NISpuSŠ-a), svjedodžbu 8. razreda osnovne škole te dokumentaciju za dodatne bodove.  

Ako kandidat iz opravdanih razloga nije u mogućnosti u navedenom roku dostaviti upisnicu i dokumentaciju za upis, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Roditelj/skrbnik može donijeti upisnicu i dokumentaciju za upis osobno u školu ili ju može skeniranu/fotografiranu dostaviti elektroničkim putem na adresu: upisi@lucijanka.hr

Dostavu elektroničkim putem može izvršiti SAMO roditelj/skrbnik, a u elektroničkoj poruci dužan je dostaviti i svoj broj telefona ili mobitela kako bi ga škola u slučaju potrebe mogla kontaktirati. 

Poveznica za Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html

DODATNA PROVJERA POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

U natječaju smo dužni objaviti datum za dodatnu provjeru poznavanja 1. stranog jezika. Roditelji često nazivaju i pitaju o čemu se radi pa imamo potrebu to dodatno pojasniti. U našoj školi je engleski 1. strani jezik. On je obvezen, ne uči se na početnoj razini nego se podrazumijeva njegovo prethodno poznavanje. Rijetki su, ali postoje, učenici koji se žele upisati u našu školu, a engleski jezik nisu učili u osnovnoj školi. I tim učenicima može se omogućiti upis u našu školu, ako su engleski učili na neki drugi neformalan način. Oni su dužni predati zahtjev i pristupiti dodatnoj provjeri poznavanja engleskog jezika u terminu navedenom u natječaju. 


ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.).

ZAJEDNIČKI ELEMENTI 

 • PROSJECI svih zaključenih ocjena na dvije decimale u posljednja ČETIRI razreda osnovnog obrazovanja
   
 • ZAKLJUČENE OCJENE u posljednja DVA razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis:
  OPĆE GIMNAZIJEHrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija
  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJEHrvatski, Matematika, prvi strani jezik, Fizika, Kemija, Geografija
   
 • DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat
  • DRŽAVNO ili MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ZNANJA iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (pet prvih navedenih predmeta u zajedničkim elementima) u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja te za OPĆU gimnaziju natjecanje iz BIOLOGIJE, a za PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU natjecanje iz INFORMATIKE 
   • 1., 2. ili 3. mjesto (pojedinac) – IZRAVAN UPIS
   • 1. mjesto (član skupine) – 4 boda
   • 2. mjesto (član skupine) – 3 boda
   • 3. mjesto (član skupine) – 2 boda
   • sudjelovanje – 1 bod
  • NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA (pod nadzorom Hrvatskog školskog športskog saveza) član ekipe na državnom natjecanju (službena evidencija o natjecanjima koju vodi HŠŠS):          1. mjesto – 3 boda, 2. mjesto – 2 boda, 3. mjesto – 1 bod

Poveznica za Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje školehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_49_981.html


UPISI 2020.

U prvi razred šk. god. 2020./2021. upisujemo 7 razreda po 26 učenika po razrednom odjelu:

 • razreda opće gimnazije,
 • razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije.

Elemente i kriterije za upis učenika u prvi razred pogledajte dolje. Bodovni prag za sve programe je 72 bodova.

Prošle školske godine zadnji upisani učenik imao je:

 • općoj gimnaziji 76,01 boda,
 • prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji 78,40 bodova.

VAŽNO 

Nakon objave konačne ljestvice poretka kandidati koji su stekli pravo upisa u našu školu, u ponedjeljak 27. srpnja 2020. godine od 9 do 16 sati, dostavljaju POTPISANU UPISNICU (obrazac o upisu u 1. razred srednje škole koji se ispisuje iz NISpuSŠ-a) kao i dokumentaciju koja je uvjet za upis (dokumentacija za dodatne bodove).  

Ako kandidat iz opravdanih razloga nije u mogućnosti u navedenom roku dostaviti upisnicu i dokumentaciju za upis, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Roditelj/skrbnik može donijeti upisnicu i dokumentaciju za upis osobno u školu ili ju može skeniranu/fotografiranu dostaviti elektroničkim putem na e-adresu:          glv-upisi@gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr

Dostavu elektroničkim putem može izvršiti SAMO roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj broj telefona ili mobitela kako bi ga škola u slučaju potrebe mogla kontaktirati. 

Priloženi dokumenti:
natjecaj - UPISI 2020.pdf


UPISI 2019. - NATJEČAJ

U 1. razred šk. god. 2019./2020. upisujemo 7 prvih razreda po 26 učenika po razrednom odjelu:

 • razreda općeg smjera,
 • razreda prirodoslovno-matematičkog smjera.

Elemente i kriterije za upis učenika u 1. razred pogledajte dolje. Bodovni prag za sve programe je 74 bodova.

Prošle školske godine upisali smo 28 učenika po razrednom odjelu.
Zadnji upisani imao je:

 • općoj gimnaziji 76,91 boda,
 • prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji 79,69 bodova (ove godine upisujemo razred više!)
Priloženi dokumenti:
natjecaj - UPISI 2019.pdf


Ravnateljičina poruka osmašima

UPISI 2018.

U 1. razred šk. god. 2018./2019. upisujemo 7 prvih razreda:

 • 4 razreda općeg smjera,
 • 1 razred jezičnog smjera,
 • 2 razreda prirodoslovno-matematičkog smjera.

Elemente i kriterije za upis učenika u 1. razred pogledajte dolje. Bodovni prag za sve programe je 70 bodova.

Prošle smo školske godine upisali 28 učenika po razrednom odjelu.
Zadnji upisani imao je:

 • u općoj gimnaziji 76,64 boda,
 • u jezičnoj gimnaziji 73,99 bodova,
 • u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji 78,77 bodova.

VESELIMO SE SUSRETU S VAMA!


PRVI ELEKTRONSKI UPISI

Prvi elektronski upisi održani su 2013. godine. Upisali smo 7 razrednih odjela s istom razdiobom po programima kako smo planirali i za ovu školsku godinu. Kriteriji su se u međuvremenu promijenili, ali radi orijentacije, najmanji broj bodova u jezičnoj gimnaziji bio je 71,74, općoj 75,4, a u prirodoslovno-matematičkoj 76,2.

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED U ŠK. GOD. 2014./ 2015. 
(detalje pogledati na web stranici Ministarstva - Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis ...)

PRIJAVE počinju od 26. lipnja 2014. godine.

Ove godine upisujemo 4 razreda opće gimnazije, 2 prirodoslovno-matematičke i 1 razred jezične gimnazije.

ZAJEDNIČKI ELEMENTI 

PROSJECI svih zaključenih ocjena na dvije decimale u posljednja ČETIRI razreda osnovnog obrazovanja

ZAKLJUČENE OCJENE u posljednja DVA razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis: 

OPĆE GIMNAZIJE:
Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE: 
Hrvatski, Matematika, prvi strani jezik, Fizika, Kemija, Geografija
JEZIČNE GIMNAZIJE: 
Hrvatski, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija


DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA

vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat

DRŽAVNO ili MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ZNANJA

iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (pet prvih navedenih predmeta u zajedničkim elementima) u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja te za OPĆU gimnaziju natjecanje iz BIOLOGIJE, za JEZIČNU gimnaziju natjecanje iz drugog stranog jezika, a za PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU natjecanje iz INFORMATIKE 

1., 2. ili 3. mjesto (pojedinac) – IZRAVAN UPIS

1. mjesto (član skupine) – 3 boda
2. mjesto (član skupine) – 2 boda
3. mjesto (član skupine) – 1 bod

NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA 
(pod nadzorom Hrvatskog školskog športskog saveza)

član ekipe na državnom natjecanju (službena evidencija o natjecanjima koju vodi HŠŠS):

1. mjesto – 3 boda 
2. mjesto – 2 boda
3. mjesto – 1 bod

KANDIDAT se može prijaviti za upis u ŠEST programa.

S R E T N O ! ! !


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Prosinac 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Anketa
Biste li prijatelju preporučili upisivanje u "Lucijanku"?
Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 1. 2022.

Ukupno: 94371
Ovaj mjesec: 519
Ovaj tjedan: 1084
Danas: 150
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb / Trg hrvatskih pavlina 1, HR-10000 Zagreb / www.gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr / glv@gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju