preskoči na sadržaj

Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 11. prosinca  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 238) izabrana je:

SANDRA PRPIĆ za radno mjesto nastavnika engleskog i njemačkog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


 

1. nastavnik matematike – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), probni rad u trajanju od 6 mjeseca

  -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 2019-2020 MATEMATIKA.pdf


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. nastavnik engleskog i njemačkog jezika – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad u trajanju od 6 mjeseca

  -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1


JAVNI POZIV 4-2019/2020

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja odabranih ponuda po javnom pozivu 4-2019/2020, većinom glasova nazočnih na roditeljskom sastanku odabrana je 

       -  Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb

za organizaciju maturalnog putovanja učenika trećih razreda u Španjolsku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku (PONUDA 4-2019/2020), na sastanku održanom 9. siječnja 2020. godine, odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

               -    Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb

               -    Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

               -    Alga travel agency d.o.o., Teslina 14, Zagreb.

Roditeljski sastanak održat će se u srijedu 15. siječnja 2020. godine, u 18.00 sati u "kapelici".

Sukladno stavku 5. članka 15. istog Pravilnika, odabrani potencijalni davatelji usluga na roditeljskom sastanku mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi u vremenskom trajanju  od 15 minuta.

Predsjednik Povjerenstva: Krunoslav Matošević, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 4-2019 2020.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 18. rujna  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 180) izabran je:

              1. Matija Pintarić za radno mjesto nastavnika geografije.

Po natječaju objavljenom 25. rujna  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 185) izabrani su:

              1. Ivana Bunjevčević za radno mjesto nastavnika matematike

              2. Lea Bem za radno mjesto nastavnika kemije.

 Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


JAVNI POZIV 3-2019/2020

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 3-2019/2020 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u SALZBURG odabrana ponuda ponuditelja:

Svijet putovanja d.o.o., Draganići 12, Zagreb

Predsjednik povjerenstva: Zoran Vajić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 3-2019 2020.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 02. rujna  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 168) izabrane su:

1. Andrea Đeldić za radno mjesto nastavnika glazbene umjetnosti

2. Lana Slavikovski za radno mjesto nastavnika psihologije i

      stručnog suradnika psihologa.

Po natječaju objavljenom 11. rujna  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 175) izabrana je:

1. Ana Mrnarević za radno mjesto nastavnika filozofije i logike.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


JAVNI POZIV 2-2019/2020

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 2-2019/2020 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učeniketrećih razreda u Beč-Bratislavu odabrana ponuda ponuditelja:

Samoborček EU GRUPA d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Predsjednik povjerenstva: Damjan Gjukić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 2-2019 2020.pdf


JAVNI POZIV 1-2019/2020

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 1-2019/2020 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu-Gardaland odabrana ponuda ponuditelja:

Samoborček EU GRUPA d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Predsjednica povjerenstva: Danijela Pećanić Marjanović, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 1-2019 2020.pdf


NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

1. nastavnik kemije – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  određeno, puno radno vrijeme

   -  zamjena radnice na rodiljinom i roditeljskom dopustu

   -  uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

   -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

2. nastavnik matematike – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  neodređeno, puno radno vrijeme

   -  upražnjeno radno mjesto

   -  uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci

   -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. nastavnik geografije – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  neodređeno, nepuno radno vrijeme, 13 sati nastave tjedno

      uz uvjet probnog rad u trajanju od 6 mjeseca

  -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 9-2019. geografija.pdf


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. nastavnik filozofije – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  određeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rad u trajanju od 2 mjeseca

   - zamjena za odsutnu radnicu na roditeljskom dopust  

   -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 2019 -9 - filozofija.pdf


PONIŠTAVA SE NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - nastavnik matematike

Natječaji za popunu radnih mjesta

1. nastavnik glazbene umjetnosti – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  neodređeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rad u trajanju od 6 mjeseci

   -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

 

2. nastavnik matematike – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  određeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rad u trajanju od 2 mjeseca

   -  zamjena zbog korištenja roditeljskog dopusta i povećane potrebe za nastavnikom matematike do 31. kolovoza 2020.

   -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

 

3. nastavnik psihologije i stručni suradnik psiholog – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS

   -  određeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rad u trajanju od 2 mjeseca

   -  zamjena zbog rodiljinog odnosno roditeljskog dopusta radnice za treće dijete do povratka radnice na rad

   -  mjesto rada: 10 090 Zagreb, Trg hrvatskih pavlina 1

Natječaj za radno mjesto nastavnika matematike je poništen.  Na temelju dostavljene dokumentacije, za preostala dva oglašena radna mjesta, odabrani su kandidati koji su telefonom obaviješteni i pozvani na razgovor. Razgovor s odabranim kandidatima održat će se u ponedjeljak 30. rujna 2019. godine. 


JAVNI POZIV 6-2018/2019

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 6-2018/2019 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu odabrana ponuda ponuditelja:

Samoborček EU GRUPA d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Predsjednica povjerenstva: Nikolina Anić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 6-2018 2019.pdf


JAVNI POZIV 5-2018/2019

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 5-2018/2019 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u PADOVU i VENECIJU odabrana ponuda ponuditelja:

Speranza d.o.o, Trakošćanska 30, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Danijela Pećanić Marjanović, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 5-2018 2019.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 14. siječnja  2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 9) izabrani su:

              1. Tin Lemac za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika

              2. Mirta Vugrin za radno mjesto nastavnika kemije.

 Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

1. NASTAVNIK KEMIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, puno, određeno radno vrijeme, zamjena za komplikacije u trudnoći i porodiljin dopust do povratka radnice na rad

2. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, puno, određeno radno vrijeme, zamjena za komplikacije u trudnoći i porodiljin dopust do povratka radnice na rad       

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. 152/14., 07/17. i 68/18.).

Uz zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

     - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

     - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o   odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu i dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17 u daljnjem tekstu: Zakon) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen dana 14. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije: www.lucijanka.hr.

Zagreb, 14. siječnja 2019. godine  


NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za ravnatelja-icu.pdf


JAVNI POZIV 4-2018/2019

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja odabranih ponuda po javnom pozivu 4-2018/2019, većinom glasova nazočnih odabrana je 

       -  Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb

za organizaciju maturalnog putovanja učenika trećih razreda u Španjolsku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku (PONUDA 4-2018/2019), na sastanku održanom 14. siječnja 2019. godine, odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

               -    BTRAVEL turistička agencija d.o.o., Maksimirska 112A, Zagreb

               -    Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb

               -    Samoborček EU grupa d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Roditeljski sastanak održat će se u petak 18. siječnja 2019. godine, u 20.00 sati u "kapelici".

Sukladno stavku 5. članka 15. istog Pravilnika, odabrani potencijalni davatelji usluga na roditeljskom sastanku mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi u vremenskom trajanju  od 15 minuta.

Predsjednica Povjerenstva: Zorica Granić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 4-2018 2019.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 07. studenoga 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 214) izabran je:

          Damjan Gjukić za radno mjesto nastavnika biologije i kemije.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK BIOLOGIJE I KEMIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, puno, određeno radno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. 152/14., 07/17. i 68/18.).

Uz zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

     - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

     - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o   odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu i dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17 u daljnjem tekstu: Zakon) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen dana 07. studenoga 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije: www.lucijanka.hr.


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 29. kolovoza 2018. godine (broj biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 166) izabrani su:

     1. Suzana Protković za radno mjesto administrativnog referenta

     2. Ana Kubasek za radno mjesto nastavnika matematike

     3. Marija Rendulić za radno mjesto nastavnika povijesti

        i politike i gospodarstva

     4. Petra Orbanić za radno mjesto nastavnika likovne umjetnosti.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


JAVNI POZIV 3-2018/2019

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 3-2018/2019 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u SALZBURG odabrana ponuda ponuditelja:

Svijet putovanja d.o.o., Draganići 12, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 3-2018 2019.pdf


JAVNI POZIV 2-2018/2019

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 2-2018/2019 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u BEČ i BRATISLAVU odabrana ponuda ponuditelja:

Speranza d.o.o, Trakošćanska 30, Zagreb

Predsjednik povjerenstva: Stjepan Sabolek, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 2-2018 2019.pdf


JAVNI POZIV 1-2018/2019

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 1-2018/2019 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u VERONA - SIRMIONE odabrana ponuda ponuditelja:

Svijet putovanja d.o.o., Draganići 12, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Nikolina Anić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 1-2018 2019.pdf


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. ADMINISTRATIVNI REFERENT - 1 izvršitelj (M/Ž), SSS upravno-pravnog smjera ili maturant gimnazije, puno, neodređeno radno vrijeme.

Posebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu.

2. NASTAVNIK MATEMATIKE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, puno, neodređeno radno vrijeme.

3. NASTAVNIK POVIJESTI I SOCIOLOGIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, puno,  neodređeno radno vrijeme.

4. NASTAVNIK LIKOVNE UMJETNOSTI - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, nepuno, neodređeno radno vrijeme, 5 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada tjedno (PETKOM).

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. 152/14., 07/17. i 68/18.).

Uz zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

     - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

     - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu i dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17 u daljnjem tekstu: Zakon) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen dana 29. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije: www.lucijanka.hr.


NATJEČAJ ZA UPIS U 1. razred šk.god. 2018./2019.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj za upis.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 20. travnja 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 78) izabrana je:

Katarina Kovačević za radno mjesto administrativnog radnika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

           1. ADMINISTRATIVNI REFERENT - 1 izvršitelj (M/Ž), SSS upravno-pravnog smjera ili maturant gimnazije, puno radno vrijeme na određeno, do povratka radnice na rad. Potrebna znanja i vještine: poznavanje rada na računalu.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.).

Uz zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

     - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

     - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o   odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu i dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17 u daljnjem tekstu: Zakon) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen dana 20. travnja 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije: www.lucijanka.hr.    

Ovaj natječaj raspisan je po odobrenju Gradskog ureda za obrazovanje. Po prijavi potrebe za popunjavanjem radnog mjesta administrativnog referenta od 4. travnja 2018. godine objavljenoj na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nitko nije zaposlen. Kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja i žele se kandidirati za ovo radno mjesto, dužni su se javiti na ovaj natječaj.                          


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 14. veljače 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 32) izabrana je:

Klaudija Barukčić za radno mjesto nastavnika matematike.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 06. veljače 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 26) izabrana je:

Josipa Dvoraček za radno mjesto nastavnika logike i filozofije.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

     1. NASTAVNIK MATEMATIKE - 1 izvršitelj (m/ž), VSS, puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice na rad.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.).

Uz zamolbu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

     - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

     - potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o   odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu i dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17 u daljnjem tekstu: Zakon) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave poslati na adresu Gimnazije Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb u roku od 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 14. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije: www.lucijanka.hr.


JAVNI POZIV 5(2)-2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 5(2)-2017/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu odabrana ponuda ponuditelja:

Samoborček EU GRUPA d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 5(2)-2017 2018.pdf


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK LOGIKE I FILOZOFIJE - 1 izvršitelj (m/ž), VSS, puno radno vrijeme na određeno, do povratka radnice na rad.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.).

Uz prijavu i životopis kandidati/kinje su dužni priložiti neovjerene preslike sljedećih dokumenata:

     - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

     - potvrdu da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta prilažu i dokaze prema posebnom propisu.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17., u daljnjem tekstu: Zakon) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilikom prijave na natječaj pozvati se na pravo prednosti te slijediti odredbe Zakona glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave poslati na adresu Gimnazije Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb u roku od 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 06. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gimnazije Lucijana Vranjanina.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gimnazije www.lucijanka.hr.


JAVNI POZIV 6-2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 6-2017/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Padovu i Veneciju odabrana ponuda ponuditelja:

BTRAVEL d.o.o., Maksimirska 112A, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Danijela Pećanić Marjanović, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 6-2017 2018.pdf


JAVNI POZIV 5-2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave je, na sastanku održanom 8. veljače 2018. godine, jednoglasno odlučilo da se JAVNI POZIV 5-2017/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu ponovi. Ponovljeni poziv objavljuje se pod brojem 5(2)-2017/2018.

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 5-2017 2018.pdf


PONOVLJENI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 19. ODLUKE o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Zagreba” broj 10 od 13. srpnja 2012.) Školski je odbor Gimnazije Lucijana Vranjanina na XI. sjednici održanoj dana 20. veljače 2018. godine donio

Z A K L J U Č A K

o izboru najpovoljnijeg natjecatelja po ponovljenom javnom natječaju za zakup poslovnoga prostora od 23. siječnja 2018. godine te je dao suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora po konačnosti ovoga zaključka s natjecateljem BRZI OBROK TOLJ j.d.o.o. zastupanog po gospodinu Miji Tolju.

Priloženi dokumenti:
Ponovljeni natjecaj - KANTINA.pdf


JAVNI POZIV 4-2017/2018

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja odabranih ponuda po javnom pozivu 4-2017/2018, većinom glasova nazočnih odabrana je agencija

       -  Samoborček EU grupa, Dobriše Cesarića26, Samobor

za organizaciju maturalnog putovanja učenika trećih razreda u Grčku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Grčku (PONUDA 4-2017/2018), na sastanku održanom 14. prosinca 2017. godine, odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

               -    Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

               -    Turistička agencija Speranza, Trakošćanka 30, Zagreb

               -    Samoborček EU grupa d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Roditeljski sastanak održat će se u četvtak, 18. siječnja 2018. godine, u 18.00 sati u "kapelici".

Sukladno stavku 5. članka 15. istog Pravilnika, odabrani potencijalni davatelji usluga na roditeljskom sastanku mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi u vremenskom trajanju  od 15 minuta.

Predsjednica Povjerenstva: Suzana Loborec Petanjek, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 4-2017 2018.pdf


NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Natječaj nije uspio te će se sukladno članku 17. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12.) natječaj ponoviti.

Natječaj je objavljen 28. studenoga 2017. godine i rok za podnošenje ponuda traje do 12. prosinca 2017. godine.


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 26. listopada 2017. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 208.) izabrana je:

Maja Junašević za radno mjesto nastavnika latinskog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK LATINSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/ž), VSS, određeno,

nepuno radno vrijeme (8h nastave tjedno) zbog zamjene za  komplikacije u trudnoći i porodiljini dopust radnice, do povratka radnice na rad

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.).

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike diplome i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u toj prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 26. listopada do 03. studenoga 2017. godine. 


JAVNI POZIV 3-2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 3-2017/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Beč i Bratislavu odabrana ponuda ponuditelja:

ALGA travel agency, Teslina 14, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Suzana Loborec Petanjek, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 3-2017 2018.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 12. rujna 2017. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 176.) izabrani  su:

Pavao Pinjušić za radno mjesto nastavnika fizike,

Renata Češljaš za radno mjesto nastavnika geografije i

Iva Povijač Cerovec za radno mjesto nastavnika glazbene umjetnosti.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


JAVNI POZIV 2-2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 2-2017/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Salzburg odabrana ponuda ponuditelja:

ALGA travel agency, Teslina 14, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Nikolina Anić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 2-2017 2018.pdf


JAVNI POZIV 1-2017/2018

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 1-2017/2018 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu-Gardaland odabrana ponuda ponuditelja:

ALGA travel agency, Teslina 14, Zagreb

Predsjednik povjerenstva: Damjan Gjukić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 1-2017 2018.pdf


NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

1. NASTAVNIK FIZIKE - 1 izvršitelj, (m/ž), VSS, neodređeno, puno radno vrijeme

2. NASTAVNIK GEOGRAFIJE -  1 izvršitelj, (m/ž), VSS, određeno, nepuno radno

    vrijeme (27h ukupno, 15h nastave tjedno, tj. 5,4h dnevno) zbog zamjene za

    komplikacije u trudnoći i porodni dopust radnice, do povratak radnice na rad

3. NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI - 1 izvršitelj, (m/ž), VSS, određeno,

    nepuno radno vrijeme (10h ukupno, 5h nastave tjedno, tj. 2h dnevno) zbog 

    dužeg bolovanja radnice, do povratka radnice na rad.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.).

Prijave poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u toj prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 12. do 20. rujna 2017. godine. 


NATJEČAJ ZA UPIS U 1. razred šk.god. 2017./2018.
Priloženi dokumenti:
obrazac za natjecaj 2017 2018.pdf


JAVNI POZIV 7-2016/2017

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 7-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu odabrana ponuda ponuditelja:

BTRAVEL d.o.o., Maksimirska 112A, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Danijela Pećanić Marjanović, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 7-2016 2017.pdf


JAVNI POZIV 6-2016/2017

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 6-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Padovu - Veneciju odabrana ponuda ponuditelja:

Turistička agencija RTA d.o.o, Hribarov prilaz 6a, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Suzana Loborec Petanjek, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 6-2016 2017.pdf


JAVNI POZIV 5-2016/2017

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja triju odaranih ponuda po javnom pozivu 5-2016/2017, većinom glasova nazočnih odabran je

       -  Samoborček EU grupa, Dobriše Cesarića26, Samobor

za organizaciju maturalnog putovanja učenika 3.A,C,D,E i G razreda u Grčku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Grčku za 3.A,C,D,E i G razred (PONUDA 5-2016/2017) odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika:

    -  Samoborček EU grupa, Dobriše Cesarića26, Samobor

    -  Svijet putovanja d.o.o., Draganići 12, Zagreb

    -  Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb.

Roditeljski sastanak održat će se u utorak, 31. siječnja 2017. godine, u 20 sati u "kapelici".

Predsjednica povjerenstva: Nikolina Anić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 5-2016 2017.pdf


JAVNI POZIV 4-2016/2017

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja triju odaranih ponuda po javnom pozivu 4-2016/2017, većinom glasova nazočnih odabran je

       -  SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

za organizaciju maturalnog putovanja učenika 3.B i 3.F razreda u Španjolsku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku za 3.B i 3.F razred (PONUDA 4-2016/2017) odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

    -  AUTOTURIST PARK d.o.o. - putnička agencija, Junija Palmotića 3, Zagreb

    -  SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

    -  Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb.

Roditeljski sastanak održat će se u četvtak, 19. siječnja 2017. godine, u 20 sati u "kapelici".

Predsjednik povjerenstva: Stanislav Kovačević, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 4-2016 2017.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 06. prosinca 2016. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 235.) izabrana je:

Ivana Žderić Matijaščić za radno mjesto nastavnika geografije.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1.  NASTAVNIK GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 sati nastave tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati  u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 06. do 14. prosinca 2016. godine.


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 03. listopada 2016. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 190.) izabrani su:

Jasmina Novak za radno mjesto nastavnika kemije,

Gordana Tašner za radno mjesto nastavnika geografije i

Filip Meštrović za radno mjesto nastavnika glazbene umjetnosti.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


JAVNI POZIV 3-2016/2017

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 3-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Beč i Bratislavu odabrana ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SAMOBORČEK, Dobriše Cesarića 26, Samobor

Predsjednica povjerenstva: Nikolina Anić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 3-2016 2017.pdf


JAVNI POZIV 2-2016/2017

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 2-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Salzburg odabrana ponuda ponuditelja:

EKO LIBERTAS d.o.o. - Turistička agencija, Grahorova 11, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 2-2016 2017.pdf


NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

1.  NASTAVNIK KEMIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, neodređeno, puno radno vrijeme

2.  NASTAVNIK GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, neodređeno, puno radno vrijeme

3.  NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, određeno, nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno, 10 ukupno) do povratka radnice s bolovanja, a najdulje do 31. kolovoza 2017. godine.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati  u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 03. do 11. listopada 2016. godine.


JAVNI POZIV 1-2016/2017

Ispravak JAVNOG POZIVA 1-2016/2017

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 4. listopada 2016. godine u 18 sati.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 1-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu - Gardaland odabrana ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 1-2016 2017.pdf


NATJEČAJ ZA UPISE u 1. razred šk. god. 2016./2017.
Priloženi dokumenti:
UPISI 2016-2017 natjecaj.jpg


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 23. ožujka 2016. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 60) izabran je:

Krunoslav Matošević za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti prema: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati na adresu Gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 29. ožujka do 06. travnja 2016. godine.


JAVNI POZIV 7-2015/2016

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 7-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Padovu i Veneciju (Ponuda 7-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 7-2015 2016.pdf


JAVNI POZIV 6-2015/2016

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 6-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu (Ponuda 6-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija RTA, Hribarov prilaz 6a, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Danijela Pećanić Marjanović, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 6-2015 2016.pdf


JAVNI POZIV 5-2015/2016

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja triju odaranih ponuda po javnom pozivu 5-2015/2016, većinom glasova nazočnih odabrana je

       -  Turistička agencija SAMOBORČEK, Dobriše Cesarića 26, Samobor

za organizaciju maturalnog putovanja učenika trećih razreda u Španjolsku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku (PONUDA 5-2015/2016) odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

               -  SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. Strossmayerov trg 8, Zagreb

               -  Turistička agencija R.T.A., Hribarov prilaz 6a, Zagreb

               -  Turistička agencija SAMOBORČEK, Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine u 19 sati u "kapelici".

Predsjednica povjerenstva: Zlata Hržina, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 5-2015 2016.pdf


JAVNI POZIV 4-2015/2016

Sukladno stavku 8. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave, na sastanku održanom 14. prosinca 2015. godine, donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU javnog poziva 4-2015/2016.

Predsjednica povjerenstva: Vladimira Čakarić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 4-2015 2016.pdf


JAVNI POZIV 3-2015/2016

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 3-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Beč i Bratislavu (Ponuda 3-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SAMOBORČEK, Avenija Marina Držića 4, Zagreb. 

Predsjednik povjerenstva: Darko Gregec, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 3-2015 2016.pdf


JAVNI POZIV 2-2015/2016

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 2-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Rudnik soli Hallein (Ponuda 2-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 2-2015 2016.pdf


JAVNI POZIV 1-2015/2016

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 1-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu - Gardaland (Ponuda 1-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

Priloženi dokumenti:
POZIV 1-2015 2016.pdf


OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Po natječaju objavljenom 09. rujna 2015. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 172) izabrane su:

Jasmina Novak za radno mjesto nastavnice kemije i
Kristina Kocijan za radno mjesto nastavnice hrvatskog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.


NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

1. NASTAVNIK KEMIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za komplikacije u trudnoći i porodni dopust, do povratka radnice na rad.

2. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene odsutne radnice, do povratka radnice na rad, a najdulje do 31. kolovoza 2016. godine.

Uvjeti prema: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati na adresu Gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 9. rujna do 17. rujna 2015. godine.


N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

1. NASTAVNIK FIZIKE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti prema: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati na adresu Gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 27. travnja do 05. svibnja 2015. godine.


JAVNI POZIV 6-2015

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 6-2015.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu (Ponuda 6-2015) odabrana je ponuda ponuditelja:

Spektar putovanja, Strossmayerov trg 8, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

Priloženi dokumenti:
PONUDA 6-2015.pdf


JAVNI POZIV 5-2015

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 5-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za maturalno putovanje učenika trećih razreda u Španjolsku (Ponuda 5-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Medarac, prof.

Priloženi dokumenti:
PONUDA 5-2014.pdf


JAVNI POZIV 4-2014

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 4-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u rudnik soli Hallein, advent u Salzburgu (Ponuda 4-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija R.T.A., Hribarov prilaz 6a, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
PONUDA 4-2014.pdf


JAVNI POZIV 3-2014

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 3-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u rudnik soli Hallein, advent u Salzburgu (Ponuda 3-2014) odlučeno je ponoviti natječaj. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

Priloženi dokumenti:
PONUDA 3-2104.pdf


JAVNI POZIV 2-2014

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 2-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Sarajevo (Ponuda 2-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Petros d.o.o., Božidara Adžije 34, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

Priloženi dokumenti:
Ponuda 2-2014.pdf


JAVNI POZIV 1-2014

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 1-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu (Ponuda 1-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Svijet putovanja d.o.o., Froudeova 1-3, Novi Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

 

Priloženi dokumenti:
Ponuda 1-2014.pdf


vijesti

JAVNI POZIV 4-2016/2017 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 16:09

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja triju odaranih ponuda po javnom pozivu 4-2016/2017, većinom glasova nazočnih odabran je

       -  SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

za organizaciju maturalnog putovanja učenika 3.B i 3.F razreda u Španjolsku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku za 3.B i 3.F razred (PONUDA 4-2016/2017) odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

    -  AUTOTURIST PARK d.o.o. - putnička agencija, Junija Palmotića 3, Zagreb

    -  SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

    -  Turistička agencija Speranza, Trakošćanska 30, Zagreb.

Roditeljski sastanak održat će se u četvtak, 19. siječnja 2017. godine, u 20 sati u "kapelici".

Predsjednik povjerenstva: Stanislav Kovačević, prof.

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 16:09

Po natječaju objavljenom 06. prosinca 2016. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 235.) izabrana je:

Ivana Žderić Matijaščić za radno mjesto nastavnika geografije.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 16:07

1.  NASTAVNIK GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, neodređeno, nepuno radno vrijeme (15 sati nastave tjedno)

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati  u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 06. do 14. prosinca 2016. godine.

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 16:06

Po natječaju objavljenom 03. listopada 2016. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 190.) izabrani su:

Jasmina Novak za radno mjesto nastavnika kemije,

Gordana Tašner za radno mjesto nastavnika geografije i

Filip Meštrović za radno mjesto nastavnika glazbene umjetnosti.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 [više]

JAVNI POZIV 3-2016/2017 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:59

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 3-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Beč i Bratislavu odabrana ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SAMOBORČEK, Dobriše Cesarića 26, Samobor

Predsjednica povjerenstva: Nikolina Anić, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 2-2016/2017 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:57

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 2-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Salzburg odabrana ponuda ponuditelja:

EKO LIBERTAS d.o.o. - Turistička agencija, Grahorova 11, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:55

1.  NASTAVNIK KEMIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, neodređeno, puno radno vrijeme

2.  NASTAVNIK GEOGRAFIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, neodređeno, puno radno vrijeme

3.  NASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, određeno, nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno, 10 ukupno) do povratka radnice s bolovanja, a najdulje do 31. kolovoza 2017. godine.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati  u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 090 Zagreb.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 03. do 11. listopada 2016. godine.

 [više]

JAVNI POZIV 1-2016/2017 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:49

Ispravak JAVNOG POZIVA 1-2016/2017

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 4. listopada 2016. godine u 18 sati.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje da je prema JAVNOM POZIVU 1-2016/2017 za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu - Gardaland odabrana ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

 [više]

NATJEČAJ ZA UPISE u 1. razred šk. god. 2016./2017. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:45

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:35

Po natječaju objavljenom 23. ožujka 2016. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 60) izabran je:

Krunoslav Matošević za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:35

1. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti prema: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati na adresu Gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 29. ožujka do 06. travnja 2016. godine.

 [više]

JAVNI POZIV 7-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:33

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 7-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Padovu i Veneciju (Ponuda 7-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 6-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:31

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 6-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu (Ponuda 6-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija RTA, Hribarov prilaz 6a, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Danijela Pećanić Marjanović, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 5-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:29

Sukladno članku 12. stavku 5.Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.), nakon predstavljanja triju odaranih ponuda po javnom pozivu 5-2015/2016, većinom glasova nazočnih odabrana je

       -  Turistička agencija SAMOBORČEK, Dobriše Cesarića 26, Samobor

za organizaciju maturalnog putovanja učenika trećih razreda u Španjolsku.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 

Sukladno stavku 7. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude po javnom pozivu za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku (PONUDA 5-2015/2016) odabralo je 3 ponude koje će biti predstavljene roditeljima:

               -  SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. Strossmayerov trg 8, Zagreb

               -  Turistička agencija R.T.A., Hribarov prilaz 6a, Zagreb

               -  Turistička agencija SAMOBORČEK, Dobriše Cesarića 26, Samobor.

Roditeljski sastanak održat će se u ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine u 19 sati u "kapelici".

Predsjednica povjerenstva: Zlata Hržina, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 4-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:28

Sukladno stavku 8. članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave, na sastanku održanom 14. prosinca 2015. godine, donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU javnog poziva 4-2015/2016.

Predsjednica povjerenstva: Vladimira Čakarić, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 3-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:26

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 3-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Beč i Bratislavu (Ponuda 3-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SAMOBORČEK, Avenija Marina Držića 4, Zagreb. 

Predsjednik povjerenstva: Darko Gregec, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 2-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:25

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 2-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u Rudnik soli Hallein (Ponuda 2-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 1-2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:24

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 1-2015/2016.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu - Gardaland (Ponuda 1-2015/2016) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:23

Po natječaju objavljenom 09. rujna 2015. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Lucijana Vranjanina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (br. biltena: 172) izabrane su:

Jasmina Novak za radno mjesto nastavnice kemije i
Kristina Kocijan za radno mjesto nastavnice hrvatskog jezika.

Uvid u natječajnu dokumentaciju može se izvršiti u tajništvu Gimnazije.

Ravnateljica: Milica Medak, dipl. ing.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:21

1. NASTAVNIK KEMIJE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene za komplikacije u trudnoći i porodni dopust, do povratka radnice na rad.

2. NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene odsutne radnice, do povratka radnice na rad, a najdulje do 31. kolovoza 2016. godine.

Uvjeti prema: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati na adresu Gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 9. rujna do 17. rujna 2015. godine.

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:19

1. NASTAVNIK FIZIKE - 1 izvršitelj (M/Ž), VSS, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti prema: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12. 86/12. i 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

Prijave poslati na adresu Gimnazije u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz prijavu priložiti životopis i preslike: diplome, domovnice i potvrde o nekažnjavanju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu. Prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj vrijedi od 27. travnja do 05. svibnja 2015. godine.

 [više]

JAVNI POZIV 6-2015 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:16

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 6-2015.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Budimpeštu (Ponuda 6-2015) odabrana je ponuda ponuditelja:

Spektar putovanja, Strossmayerov trg 8, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 5-2015 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 15:13

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 5-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za maturalno putovanje učenika trećih razreda u Španjolsku (Ponuda 5-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija SPERANZA, Trakošćanska 30, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Medarac, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 4-2014 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 14:43

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 4-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u rudnik soli Hallein, advent u Salzburgu (Ponuda 4-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Turistička agencija R.T.A., Hribarov prilaz 6a, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 3-2014 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 14:41

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 3-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda u rudnik soli Hallein, advent u Salzburgu (Ponuda 3-2014) odlučeno je ponoviti natječaj. 

Predsjednica povjerenstva: Gordana Tašner, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 2-2014 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 14:39

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 2-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike trećih razreda u Sarajevo (Ponuda 2-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Petros d.o.o., Božidara Adžije 34, Zagreb. 

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

 [više]

JAVNI POZIV 1-2014 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Zlatar, 5. 1. 2020. 14:36

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje REZULTAT ODABIRA PONUDE 1-2014.

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Veronu (Ponuda 1-2014) odabrana je ponuda ponuditelja:

Svijet putovanja d.o.o., Froudeova 1-3, Novi Zagreb

Predsjednica povjerenstva: Slavica Antolić, prof.

 [više]

 Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Anketa
Ispunjavate li ankete?
Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 9. 2014.

Ukupno: 329789
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb / Trg hrvatskih pavlina 1, HR-10000 Zagreb / www.gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr / glv@gimnazija-lvranjanina-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju